*** ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี"การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล"ด้วยความยินดียิ่งค่ะ "ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย" ***
 
 
 
 
 
ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์
 
VDO โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล